Orimattila 2030

Enemmän puolesta, vähemmän vastaan

Orimattilan Kokoomuksen visio seuraavalle kymmenelle vuodelle

Tavoitteemme on itsenäinen ja hyvinvoiva Orimattila v. 2030. Sen saavuttamiseksi ei voi ripustautua menneeseen, on etsittävä ennakkoluulottomia keinoja ja tehtävä rohkeita päätöksiä. On pidettävä mielessä, että rakennamme Orimattilaa myös tuleville sukupolville.

Orimattilan suurin haaste on väkiluvun kääntäminen nousuun. Ilman väestönlisäystä kutistumme ja näivetymme. Positiivinen seikka on, että Orimattila houkuttaa työssäkäyviä, hyvin koulutettuja nuoria aikuisia (MDI 2019). Eteläiseen Suomeen muuttaa tuhansia ihmisiä vuosittain, meidän tulee saada tästä virrasta osamme.

Asiantuntija-arvioiden (mm. Timo Aro ja MDI) mukaan Orimattilalla on hyvät mahdollisuudet menestyä Helsingin-Lahden työmarkkina-alueen ja liikenneyhteyksien ansiosta. Tämä edellyttää monimuotoista asuntotuotantoa erityisesti moottoritien ja oikoradan vaikutusalueilla.

Rakentavaa kunnallista päätöksentekoa ei ole nostaa julkisuuteen vain ongelmia ja etsiä niihin syyllisiä sekä kritisoida tehtyjä päätöksiä jälkikäteen. Meille avoimuus päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että jokainen ryhmä saa kannatuksensa mukaiset vaikutusmahdollisuudet ja että asioista päätetään lakien ja sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Henna ei ole itseisarvo vaan tulevaisuuden rakentamisen väline. Alueella on hyvät mahdollisuudet tulla kodiksi suurelle joukolle uusia orimattilalaisia. Toteutuksessa tulee edetä kysynnän mukaisesti ja kärsivällisesti; on muistettava, että Pennalankin kehittyminen vireäksi ja kasvavaksi asuin-/teollisuusalueeksi vei yli 20 vuotta.

Orimattilan Kokoomus katsoo tulevaisuuteen. Etsimme ratkaisuja ja mahdollisuuksia ja sitoudumme tehtyihin päätöksiin.

Miltä Orimattilassa voisi näyttää vuonna 2030?

Esimerkiksi tältä:

 • Nettomuutto on positiivista, noin 1% vuodessa. Muuttajat asettuvat useimmin Lahdentien varrelle, Hennaan ja keskustaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto löytyy Kankaanmäeltä.
 • Tuuliharjan liittymässä on kasvava teollisuusalue.
 • Koulut ovat kunnossa ja terveitä. Niissä on samantasoiset oppimisympäristöt.
 • Kouluissa ja päiväkodeissa syödään nykyistä enemmän lähituottajien raaka-aineista valmistettua terveellistä ruokaa.
 • Nuorilla on puitteet harrastuksille ja ajanvietolle ydinkeskustassa.
 • Kaupungin kanssa voi asioida nykyistä enemmän sähköisesti. Myös keskusta-alueen ulkopuolella voi henkilökohtaisen kontaktin saada esim. kirjastoautossa.
 • Yrittäjät löytävät ja saavat tukea kaupungin organisaatiolta.
 • Keskustassa ja kaikissa kylissä on sähköautojen latauspisteitä. Kaupungista löytyy ainakin yksi biokaasun tankkausasema.
 • Uutta teknologiaa hyödynnetään julkisissa rakennuksissa mm. aurinkopaneelein ja hukkalämmön talteen ottavin pumpuin.  
 • Yli 90% yli 70-vuotiaista asuu kotona. Julkisen ja yksityisen sektorin palvelutaloja on eri puolilla kaupunkia.
 • Kaupunki on mahdollistanut jäähallin rakentamisen yritysvetoisesti.
 • Luontomatkailijoita tulee Orimattilaan harrastamaan ja majoittumaan.