100 vuotta

Sata vuotta Orimattilan parhaaksi

 

Kansallinen Kokoomuspuolue perustettiin syksyllä 1918. Silloin yhdistyivät J.V. Snellmannin alulle panema Vanhasuomalainen puolue ja osa Nuorsuomalaisesta puolueesta. Tähtäimessä olivat ensimmäiset itsenäisen Suomen eduskuntavaalit keväällä 1919.

Jo seuraavana syksynä tartuttiin Orimattilassakin toimeen. 20.10. 1919 allekirjoitti neljä henkilöä Orimattilan Kansallisseuran perustamiskirjan. He olivat proviisori Veikko Grotenfelt, kappalainen Antti Ilmari Hanhinen, isäntä Unto Pelkonen ja kotitalousopiston johtajatar Fanny Syrjänne, joka oli myös eräs ensimmäisistä naispuolisista kunnanvaltuutetuista usean kauden ajan ja valtuuston varapuheenjohtajana 1919-1920.

Kokoomus on ollut merkittävä vaikuttaja Orimattilassa alusta saakka. Puolueen kannatus on sadan vuoden aikana vaihdellut 19-28 prosentin välillä. Toimintamuotona 1950-luvulla olivat mm. tupaillat, joita järjestettiin eri kylissä. Niissä oli mahdollisuus tavata päättäjiä. Vuodesta 1967 alkaen on kokoomuslaisia kantoja muotoiltu kunnallistoimikunnassa. Varsinaisen nk. ukkoyhdistyksen lisäksi ovat naiset, nuoret ja eläkeläiset toimineet omissa yhdistyksissään.

Kaksi Orimattilan Kokoomuksen jäsentä on hoitanut valtakunnan asioita eduskunnassa: Matti Hakala 1979-1983 ja Kalle Jokinen 2009 alkaen. Matti Retulainen oli 1969 ja 1972 vaaleissa ensimmäisenä varamiehenä. Pitkän linjan kokoomuslainen Erkki Paavola toimi koulutoimenjohtajana 1970-luvulla johdattaen Orimattilan peruskouluaikaan ennen muuta Etelä-Suomea.

2000-luvun taitteessa tapahtui laaja sukupolvenvaihdos. Useat pitkän linjan kuntapäättäjät jäivät pois. Tilalle nousi uusia kasvoja, kuten Kalle Jokinen, Riitta Karjalainen ja Jarmo Keskevaari sekä 1970-80-luvuilla kunnansihteerinä/hallintojohtajana toiminut Aimo Ryynänen.

 

Lähde: Alli Hosiaisluoma-Karppinen, Orimattilan Kokoomus. Yhdeksänkymmenvuotias. 2009.