Puoluekokousaloite

29.4.2014

Hämeen piirin kokouksessa 29.4. julkistettu puoluekokousaloite

Painopiste rakenteista avointen julkisten palveluiden järjestelmän valmisteluun

Suuret ja vahvat peruskunnat ovat hallituksen kuntauudistuksen tavoitteita, kuten tiedämme. Tästä tavoitteesta ei kokoomusta edustavien kuntapäättäjienkään taholla olla oltu yhtä mieltä. Hallituksen yksiviivaista suurkuntatavoitetta kritisoineet ovat kysyneet erityisesti sitä, miten rahat saataisiin riittämään aiempaa paremmin, vaikka ne jaettaisiinkin uudelleen. Pelkkä resurssien yhdistäminen ei lisää niiden määrää, vaan kuntien toiminnan tuottavuuden tulisi aidosti kohentua. Tutkijat ovat kuitenkin varoittaneet suureen kuntakokoon liittyvän monia tehokkuutta heikentäviä ja kustannuksia kasvattavia tekijöitä, jotka kyseenalaistavat ajatuksen kasvavien mittakaavaetujen olemassaolosta kuntasektorilla. Kunnan koon kasvattaminen voi antaa uusia mahdollisuuksia, mutta jos samalla suljetaan entistä tiukemmin palvelutuotannon rajat ja keskitetään päätöksentekoa, ollaan väärällä tiellä. ”Vahvan peruskunnan” idea jatkaa sellaista hyvinvointivaltiollisen laitoskunnan mallia, jossa palvelutuotanto on julkisen vallan vastuulla ja kansalaisella on veronmaksuvelvoite, mutta ei riittäviä valinnanmahdollisuuksia.

Kokoomuslaisesta näkökulmasta voidaankin aiheellisesti pitää käsittämättömänä linjausta, jonka mukaan kuntien pitäisi itse pääosin tuottaa palvelunsa. Tähän asti on ajettu vuosia – nimenomaan Kokoomuksen vahvalla tuella – monituottajamallia, jossa kunta itse oman tilanteensa perusteella katsoo, mikä on paras tapa järjestää paikallisesti palvelut: onko se oma tuotanto, vai yksityisen yrityksen tuella, vai kuntien yhteistyönä järjestetty palvelu.

Oikeampi tie olisi se, mitä esimerkiksi Ruotsissa terveydenhoidossa ja kouluasioissa on kuljettu: annetaan palveluiden käyttäjille vapaus valita palveluntuottaja ja vaikuttaa palvelujen sisältöön aina, kun se on mahdollista. Tällaisia suuntaviittoja on jo esitelty muun muassa EVA:n raportissa Palvelut auki! (2012). Hallituksen toimenpiteitä tähän suuntaan vievänä valmisteluna ei kuitenkaan ole ollut.

Orimattilan Kokoomus esittää puoluekokouksen hyväksyttäväksi seuraavaa. Suuriin kuntiin perustuvalle julkisten palveluiden suljetulle uudistukselle on olemassa vaihtoehto: avoimien julkisten palveluiden malli. Se ei rakennu julkisen sektorin rakenneuudistukselle. Se tukeutuu avoimuuteen ja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä, tilaamisessa ja tuottamisessa. Siinä hallintokeskeisen tarkastelun asemesta keskeisempään asemaan nostetaan palveluiden käyttäjät ja rahoittajat, kunnan asukkaat. Tavoite on, että palveluiden käyttäjille annetaan vapaus valita palveluntuottaja ja vaikuttaa palvelun sisältöön aina kun se on mahdollista. Tällaisen kuntauudistuksen valmistelua tarvitsemme ja Kokoomuksen tulisi olla aloitteellinen tällaisen toimintamallin lainsäädännöllisten ja toiminnallisten reunaehtojen valmistelujen käynnistämiseksi.

 

 

Orimattilassa 10. huhtikuuta 2014

Orimattilan Kokoomus ry:n psta    

Tuomo Jussila, Jenni Hanhela