Perusterveydenhuolto toimivaksi omissa käsissä

5.12.2013

Orimattilan Kokoomus ry:n syyskokouksen julkilausuma

Orimattilan alueella on viime vuosina panostettu voimakkaasti vanhustenhuollon kehittämiseen; on mm. valmistunut kolme uutta asumisyksikköä. Nyt on perusterveydenhuollon vuoro. Peruspalvelukeskus Aavan tulee ottaa terveyskeskusten kehittäminen painopistealueeksi tulevina vuosina.

Monista eri syistä johtuen terveysasemilla on jouduttu käyttämään vuokralääkäreitä. Se ei tue lainsäädännön edellyttämiä velvoitteita terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Lääkärikunnassa on vahvistumassa halu hakeutua jälleen vakituisiin työsuhteisiin kunnalliselle sektorille. On aika kääntää suunta kohti tulevaisuuden terveyskeskusta.

Joulukuussa 2012 Orimattilan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien edustajista koottu työryhmä esitti kunnanhallituksille, että vuokralääkärien käytöstä luovutaan asteittain keväästä 2014 alkaen. Attendo Oy:n kansa tehty sopimus umpeutuu silloin. Mainitut kunnat käynnistävät parhaillaan kunta- ja palvelurakenneselvityksen. Tässä yhteydessä tulee varmistaa, että suunniteltu lääkärivastaanottojen hallittu siirtäminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi toteutuu.

Orimattilan terveysasemasta tulee muokata työpaikka, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, saada ammatillista tukea, kehittyä omalla alallaan, työskennellä ajanmukaisessa ympäristössä ja saada kilpailukykyistä palkkaa. Tällä tavoin on mahdollista rekrytoida riittävästi vakinaisia lääkäreitä ja hoitajia.

Tehokkaasti toimiva paikallinen terveyskeskus vaikuttaa hillitsevästi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Niiden kasvu on ollut merkittävin yksittäinen kuntataloutta rasittava tekijä usean vuoden ajan.

 

Lisätietoa julkilausumasta:

Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462, aimo.ryynanen@phnet.fi