Ryhmäpuheenvuoro hyvinvointisuunnitelmasta

26.9.2022

Sari Eiranen korosti kaupungin suunnitelmien jalkauttamista arkeen. Kunnille ensi vuoden alusta jääviä ehkäiseviä hyvinvointipalveluita ohjaava suunnitelma on erityisen merkityksellinen.

Laaja hyvinvointisuunnitelma on valmistunut yhteistyössä monen tahon kanssa. Vuonna 2020 alkanut suunnitelman tekeminen on saatu päätökseen yhdessä kuntalaisten, sidosryhmien, luottamushenkilöiden ja eri toimialojen työntekijöiden kanssa. Erityisesti kuntalaisilta saatu palaute ja ajatukset ovat mielestämme tärkeässä roolissa suunniteltaessa kaupunkimme kaikki toimialat kattavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakentumista. Vuonna 2021 aloittanut uusi hyvinvointitoimiala ja sitä kautta hyvinvointivaliokunta on konkreettinen ja merkittävä askel siihen suuntaan, että hyvinvointi ja terveyden edistäminen nähdään tärkeinä asioina kaupungissamme.

Kaikkien toimialojen toimintaa ohjaa Orimattilan strategia, jossa korostetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kuntien roolia hyvinvoinnin edistäjinä. Yhteistyö kaikkien toimialojen kesken on erityisen tärkeää tulevaisuudessa, kun hyvinvoinnin edistäminen jää hyvinvointialueiden aloittaessa kuntiin. Jatkossa ehkäisevien palveluiden järjestäminen on merkittävässä roolissa ja lisää kuntalaisten hyvinvointia arjessa. Kokoomuksen ja KD:n tekemät aloitteet mm. Lapsiparlamentista ja mielen hyvinvoinnin ehkäisevästä Walk in –palveluista, ovat oivia esimerkkejä osallistavasta, syrjäytymistä ehkäisevästä ja ylipäänsä ennaltaehkäisevästä työstä.

Kokoomus ja KD pitävät erityisen tärkeinä, että laaja hyvinvointisuunnitelma ja sekä hyvinvoinnin erillissuunnitelmat, mm. Orimattilan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Orimattilan suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi nousevat käytäntöön ja osaksi arkea. Kaikilla tulee olla tiedossa hyvinvointityön tavoitteet ja se, miten tavoitteisiin päästään. Ehdottoman tärkeässä roolissa on myös suunnitelman säännöllinen seuranta mm. hyte-ohjausryhmän ja vuosittaisen hyvinvointiraportin kautta.

Laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2026 kokoaa mielestämme hyvin yhteen kaupungin kaikkien toimialojen päämäärän; hyvinvoiva, elinvoimainen, osallistava ja turvallinen Orimattila.