Syyskokouksen antia

3.12.2019

Orimattilan Kokoomus katsoo kuntavaaleihin

Orimattilan Kokoomus katsoo kuntavaaleihin


Orimattilan Kokoomuksen syyskokous pidettiin 28.11.2019. Vuonna 2020 Kokoomus aikoo jatkaa vastuulista ja rakentavaa toimintaa kaupungin strategian toteuttamiseksi. ”Vaikka jotkut merkit toimintaympäristössä - kuten väestökasvun ennusteet ja kuntatalouden tunnusluvut - luovat pilviä taivaalle niin periksi ei pidä antaa” toteaa Orimattilan Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Aalto.
Tätä näkemystä tukee myös Orimattilan Kokoomuksen jäsenilleen tänä syksynä teettämä visiokysely siitä miltä Orimattilan tulisi näyttää vuonna 2030. Kyselyn tuloksissa nousivat selvästi esille elinvoimainen, kehittyvä kaupunki, joka pystyy tarjoamaan kuntalaisille hyvät palvelut niin nuorille, perheille kuin senioreille. Palvelut tuotetaan jatkossakin sekä perinteisesti sekä uutta teknologiaa soveltuvin osin hyödyntäen ympäristöä unohtamatta. Konkreettisia tavoitteita visiossa
ovat mm. Sote-palveluiden turvaaminen Kankaamäellä, koulujen terve ja toimiva
oppimisympäristö, sekä positiivinen muuttovirta niin Lahdentien, Keskustan kuin Hennan suuntaan. Myös jäähalli – yritysvetoisesti tukien - nousee visioon.


Ensi vuonna yhdistyksen katse kiinnitetään jo vuoden 2021 kuntavaaleihin. Moni asia on puhuttanut ja puhuttaa lähitulevaisuudessakin kuntalaisia. Kokoomuksen mukaan paras keino vaikuttaa kaupungin suuntaan ja päätöksiin on tulla mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Tähän Kokoomus tarjoaa mahdollisuuden niille, jotka vastuullisesti ja innokkaasti ovat valmiita rakentamaan kuntaamme. Orimattilan Kokoomuksen tavoitteena on etsiä ja nimetä ensimmäiset kuntavaalien ehdokkaat jo hyvissä ajoin ensi vuonna.


Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Juha Aalto. Yhdistyksen hallitukseen valittiin lisäksi Marianna Gripenberg, Saija Hakonen, Anne Nuuttila, Marja Rainio, Heikki Rautala, Pekka Törrönen ja Jussi Vahe.