Julkilausuma: Kaupungin erinomainen sijainti hyödynnettävä

18.11.2016

Orimattila, portti pääkaupunkiseudulta Päijät-Hämeeseen

Helsingistä lähtee sormikkaan tavoin viisi liikenne- ja kasvuväylää, jotka perustuvat nykyiseen valtatie- ja / tai rautatieverkostoon: Turkuun, Poriin, Tampereen kautta Ouluun, Lahteen ja Haminaan. Jos jokaisen viiden väylän ympärille muodostetaan 20 km:n levyinen vaikutusalue, saadaan hämmästyttäviä lukuja:

  • Viiden liikennekäytävän varrella asuu 3,4 miljoonaa asukasta, kaksi kolmesta suomalaisesta.
  • Viiden liikennekäytävän asukasluku kasvoi yhteensä noin 570 000 asukkaalla vuosina 1990–2015, kolmen nykyisen Turun kaupungin verran.
  • Viiden liikennekäytävän alueella sijaitsi yhteensä 1,4 miljoonaa työpaikkaa, kaksi kolmesta työpaikasta.

Yksi viidestä kasvukäytävästä kulkee Lahteen ja tämän kasvukäytävän portti koko Päijät-Hämeeseen on kotikaupunkimme Orimattila. Moottoritien levähdysalueella, Kerava–Lahti oikoradan vieressä sijaitseva Tuuliharjan alue on elinkeinoelämän kannalta logistisesti erinomaisella paikalla. Alueen mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. Orimattilan kaupunki on esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle ja Liikennevirastolle Tuuliharjan levähdysalueen moottoritieliittymää avattavaksi, jotta alueen käyttö elinkeinoelämän ja kaupan tarpeisiin olisi mahdollinen.

Orimattilan sijainti on erinomainen. Kaupungin on aktivoitava elinkeinopolitiikkaansa, jotta tarjolla olevat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään. Yhteydenpidon eri viranomaisiin tulee olla aktiivista ja kaupungin infrasuunnittelun nopeaa. Tuuliharjan alueesta ovat kiinnostuneita useat yritykset. Niiden sijoittuminen alueelle ei saa jäädä kiinni seikoista, joihin kaupunki pystyy vaikuttamaan.

Uusia kohteita avattaessa on myös muistettava vanhat lupaukset. Yhdystie Sampolasta Orimattila–Lahti tielle on saatava nopeasti rakenteille.