Kokoomuslaiset luottamustoimet

Kaupunginvaltuuston suhteellisten vaalien lautakunta

Viljanen Markku, pj; vara Vahe Jussi

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Keskevaari Jarmo, I vpj.

Kaupunginhallitus 1.6.2017-31.5.2019

Ryynänen Aimo, pj.; vara Vahe Jussi

Jokinen Ida; vara Hakonen Saija

Karjalainen Riitta; vara Viljanen Markku

Kaupunginhallitus 1.6.2019-31.5.2021

Ryynänen Aimo, pj.; vara Vahe Jussi

Jokinen Ida; vara Hakonen Saija

KD (Pertti Laaksonen); vara Karjalainen Riitta

Tarkastuslautakunta

Aalto Juha; vara KD (Rissanen Jaakko)

Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa; vara Gripenberg Marianna

Keskusvaalilautakunta

Haakana Heljä, pj.; varajäsen Rainio Marja (ei henk.koht. vara)

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

Vahe Jussi, pj.; vara Soinoja Sami

Jussila Tuomo; vara KD 31.5.2019 asti (Laaksonen Pertti), vara Karjalainen Riitta 1.6.2019-31.5.2021

Elinvoima- ja tekninen valiokunta

Hakonen Saija, vpj.; vara Sallinen Jarkko

Viljanen Markku; vara Leino Vesa

Ympäristövaliokunta

Huhtala Anssi; vara Hanhela Jenni

Karjalainen Riitta; vara Törrönen Pekka

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Gripenberg Marianna

Rainio Marja

Päijät-Hämeen maakuntaliiton edustajainkokous

Keskevaari Jarmo

Maakuntavaltuusto

Jokinen Ida; vara Keskevaari Jarmo

Maakuntahallitus

Ryynänen Aimo

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymäkokous

Hakonen Saija; vara Vahe Jussi

Koulutuskeskus Salpaus, yhtymähallitus

Karjalainen Riitta; vara Jokinen Ida

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuusto

Törrönen Pekka; vara Viljanen Markku

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta

Törrönen Pekka, pj; vara Viljanen Markku

Ladec Oy, hallitus

Aalto Juha

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy, hallitus

Karinen Jussi

Lahden Joukkoliikennelautakunta

Hakonen Saija; vara Keskevaari Jarmo

Wellamo-opiston johtokunta

Hakonen Saija, vpj.; vara Jussila Tuomo

Osallisuus- ja aluetyöryhmä

Keskevaari Jarmo, pj.

Elinkeinotoimen yhteistyöryhmä

Vahe Jussi, pj.

Hennan seurantaryhmä

Jokinen Kalle, pj.; vara Jokinen Ida

Ryynänen Aimo, vpj.; vara Karjalainen Riitta

Rautala Heikki (maanomistajien edustaja)

Taloustyöryhmä

Ryynänen Aimo, pj

Keskevaari Jarmo

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, yhtiökokousedustaja

Viljanen Markku

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy, yhtiökokousedustaja

Hanhela Jenni

Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalo, yhtiökokousedustaja

Salo Timo

Päijät-Hämeen Korkeakouluyhdistys (P-H Kesäyliopisto)

Vahe Jussi

Kutsuntalautakunta

Törrönen Pekka

Hämeen kauppakamari

Jokinen Kalle; vara Keskevaari Jarmo

Orimattilan Henna vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti, ohjausryhmä

Jokinen Kalle, pj.

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Huhtala Anssi, pj.

Orimattilan Lämpö Oy, hallitus

Sallinen Jarkko, pj.; vara Rainio Marja

Orimattilan Vesi Oy, hallitus

Leino Vesa, pj.

Gripenberg Marianna

Kiinteistö oy Orimattilan vuokratalot, hallitus

Anssi Huhtala, vpj.; vara Marja Rainio

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy, hallitus

Aalto Juha, vpj.

Hakonen Saija

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous

Karinen Jussi

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä, yhtymävaltuuston puheenjohtajisto

Karinen Jussi, I vpj.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä, hallitus

Gripenberg Marianna, vpj.; vara Hanhela Jenni

Sallinen Jarkko; vara Kettunen Jukka

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä, tarkastuslautakunta

Karinen Jussi, vpj.; vara Rainio Marja

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä, suhteellisten vaalien lautakunta

Karinen Jussi, pj.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Jussila Tuomo

Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustaja - 2018 vuoden loppuun

 vara Aalto Juha

Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus

Seppälä Jarkko; vara Venho Lasse